Strona główna
 
ZDROWIE PACJENTÓW NASZĄ WSPÓLNĄ SPRAWĄ
 

TELEFON DO CENTRUM
CZYNNY 24 GODZINY NA DOBĘ

 

W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
(0)-41 266 11 88

  

W SANOKU
(0)-13 464 20
12

 

W OŚWIĘCIMIU
(0)-33 844 84 21


Ostrowiec Św.
Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Szymanowskiego 11

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

tel:+48 41 266 11 88
Sanok
Podkarpackie Centrum Interwencji Sercowo-Naczyniowych Sanok

ul. 800-lecia 26

38-500 Sanok

tel:+48 13 46 42 012
Oświęcim
Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Oświęcimiu

ul. Wysokie Brzegi 4

32-600 Oświęcim

tel.+48 33 844 84 21
 
G.V.M CARINT sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy nr KRS 0000296683,
kapitał zakładowy 3.750.000 PLN
NIP 6772299255
Regon 120557824
Tel. +48 12 662 30 53
Fax. +48 12 662 30 54
Copyright © 2011 GVMCarint All rights reserved.